Menu Zavrieť

Úvod

Kraj: Prešovský samosprávny kraj
Okres: Stropkov
Mikroregión: Ondava
Prvá písomná zmienka: 1379
Nadmorská výška: 195 m.n.m.
Počet obyvateľov: 526
Výmera katastra: 906 ha

Obec Duplín leží v Nízkych Beskydách, v doline rieky Ondava. Patrí medzi najstaršie osídlené územie Slovanmi v tomto regióne. Prvá písomná zmienka o Duplíne pochádza z roku 1379. V 15. až 16. storočí bola v dedine mýtnica. V súčasnosti je domovom pre takmer 500 ľudí. Najvzácnejšou historickou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža. Postavili ho v roku 1861. Duplín je farnosťou, pod ktorú spadajú dve okolité obce. Obec je splynofikovaná, je tu zavedený verejný vodovod. Funguje tu tak materská ako aj základná škola s telocvičňou. Rozvoju športových aktivít napomáha zriadenie futbalového ihriska v obci. K pravidelným kultúrnym akciám v dedine patria oslavy Nového roka, oslava Dňa úcty k starším, oslavy 1. mája a obľúbený športový deň, ktorý sa koná v auguste. Duplín čerpá dodnes zo svojej strategickej polohy na cestnej spojnici medzi Svidníkom a Stropkovom. Obec Duplín je členom Združenia mikroregiónu Ondava. Duplín má potenciál na rozvoj v oblasti cestovného ruchu, špeciálne turistiky a agroturistiky.

Príroda

Duplín leží v Nízkych Beskydách v doline Ondavy. Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v chotári 190—326 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia a náplavy Ondavy. Zväčša je odlesnený.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Kultúrne dedičstvo

Pamiatky

Kostol rímskokatolícky neoklasicistický z roku 1861

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť