Preskočiť na obsah

Dátum a čas konania volieb

Zverejnené 1.3.2024.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Kontaktné údaje

Počet volebných okrskov: 1

Adresa volebnej miestnosti: Obecný úrad Duplín 66

Telefón: 054/742 2256

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obecduplin@gmail.com

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
obecduplin@gmail.com