Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres

Stropkov

Región

Horný Šariš

Mikroregión

Ondava

Prvá písomná zmienka

1379

Nadmorská výška

195 m n m.

Počet obyvateľov

526

Výmera katastra

906 ha

Obec Duplín leží v Nízkych Beskydách, v doline rieky Ondava. Patrí medzi najstaršie osídlené územie Slovanmi v tomto regióne. Prvá písomná zmienka o Duplíne pochádza z roku 1379. V 15. až 16. storočí bola v dedine mýtnica. V súčasnosti je domovom pre takmer 500 ľudí. Najvzácnejšou historickou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža. Postavili ho v roku 1861. Duplín je farnosťou, pod ktorú spadajú dve okolité obce. Obec je splynofikovaná, je tu zavedený verejný vodovod. Funguje tu tak materská ako aj základná škola s telocvičňou. Rozvoju športových aktivít napomáha zriadenie futbalového ihriska v obci. K pravidelným kultúrnym akciám v dedine patria oslavy Nového roka, oslava Dňa úcty k starším, oslavy 1. mája a obľúbený športový deň, ktorý sa koná v auguste. Duplín čerpá dodnes zo svojej strategickej polohy na cestnej spojnici medzi Svidníkom a Stropkovom. Obec Duplín je členom Združenia mikroregiónu Ondava. Duplín má potenciál na rozvoj v oblasti cestovného ruchu, špeciálne turistiky a agroturistiky.

Príroda

Duplín leží v Nízkych Beskydách v doline Ondavy. Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v chotári 190—326 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia a náplavy Ondavy. Zväčša je odlesnený.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Kultúrne dedičstvo

Pamiatky

Kostol rímskokatolícky neoklasicistický z roku 1861

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Symboly obce

Erb

Blázon erbu: V modrom štíte zlatovlasý muž v striebornom, zlato prepásanom odeve a zlatých čižmách v pravici so zlatým listnatým stromom s koreňmi, v ľavici s odvrátenou trojrohou motykou.

Komentár: Motív upozorňujúci na lesné hospodárstvo podľa obecného pečatidla z r. 1788. Prijatý r. 1998.

Signatúra HR SR: D-73/1998

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová

Vlajka

Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili na zákupnom práve. Spomína sa rok 1379, keď ju Cudarovci získali výmenou od rodu Akoš. Patrila panstvu Makovica. Obec je doložená z roku 1379 ako Dublen, neskôr ako Duplen (1414), Duplín (1773); po maďarsky Bányavôlgy.