Preskočiť na obsah

Výstavba multifunkčného ihriska

Zverejnené 17.5.2022.

Kategória

Obec Duplín, Duplín 66, 091 01 Sropkov

Realizácia projektu: Výstavba multifunkčného ihriska

Obci Duplín bola poskytnutá dotácia prostredníctvom Úradu Prešovského samosprávneho
kraja, v rámci Výzvy pre región 2020, v zmysle Zmluvy č. 942/2020/DPR:

 • Program 3 „Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK“,
 • Druh výdavku – kapitálové výdavky,
 • Názov projektu: Výstavba multifunkčného ihriska
 • Výška dotácie: 20 000,- €
  Obec Duplín svojim cieľom projektu chcela podporiť rozvoj športu v našej obci.
  Výstavba multifunkčného ihriska zaručila vytvorenie ideálnych podmienok pre
  zmysluplné a aktívne trávenie voľného času nielen školopovinných detí, ale aj širokej
  verejnosti. Cieľom projektu obec chcela rozšíriť a doplniť voľnočasové zariadenia
  občianskej vybavenosti pre obyvateľov obce prostredníctvom vybudovania multifunkčného
  ihriska. Dlhodobým cieľom projektu chceme zlepšenie základných služieb a kvality života
  vo vidieckych oblastiach a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckých oblastí.