Menu Zavrieť

Obecné symboly

Erb

Blázon erbu: V modrom štíte zlatovlasý muž v striebornom, zlato prepásanom odeve a zlatých čižmách v pravici so zlatým listnatým stromom s koreňmi, v ľavici s odvrátenou trojrohou motykou.

Komentár: Motív upozorňujúci na lesné hospodárstvo podľa obecného pečatidla z r. 1788. Prijatý r. 1998.

Signatúra HR SR: D-73/1998

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová


Vlajka

Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili na zákupnom práve. Spomína sa rok 1379, keď ju Cudarovci získali výmenou od rodu Akoš. Patrila panstvu Makovica. Obec je doložená z roku 1379 ako Dublen, neskôr ako Duplen (1414), Duplín (1773); po maďarsky Bányavôlgy.